Stichting Samen voor Oekraïne

Beuningen, Druten, West Maas en Waal & Wijchen

Elke vorm van hulp maakt het verschil

Zorgverzekering

Zorgverzekering – waarom ? #

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor ziektekosten.

Heb ik het nodig ? #

Als je onder de Richtlijn valt dan ben je via de overheid verzekerd: je hoeft dan geen zorgverzekering af te nemen vanaf 1 augustus 2022. Als je in Nederland werkt dan was een zorgverzekering verplicht, maar dit is vervallen per 1 augustus 2022.

Wanneer afsluiten #

Mensen onder de richtlijn vallen per 1 augustus onder de RMO regeling en hoeven dan geen zorgverzekering meer af te sluiten, ook niet als ze werken. Dit is gunstiger want de RMO heeft geen eigen risico en geen premie, en is uitgebreider. Je hebt dan ook geen recht meer op zorgtoeslag. Verzekeraars zeggen de zorgverzekering automatisch op per 1 augustus 2022.

Wanneer wordt de zorgverzekering of zorgtoeslag automatisch opgezegd ? #

Als je een zorgverzekering in de maanden april tot juli had aangevraagd en onder de Richtlijn valt, dan wordt deze door de zorgverzekering automatisch opgezegd per 1 augustus 2022. Let op dat je dus geen rekeningen meer ontvangt voor een periode na 1 augustus 2022, en neem anders contact op met je zorgverzekering. De belastingdienst ontvangt deze informatie rechtstreeks van de zorgverzekering waardoor ook per 1 augustus de zorgtoeslag zal worden stopgezet. Op dit moment (6 juli 2022) is er nog geen informatie bij de belastingdienst beschikbaar over deze RMO regeling.

Wat kost het ? #

(niet langer van toepassing – zie RMO) Een gemiddelde zorgverzekering bestaat uit drie betaalde componenten:

  • Basisverzekering – verplicht voor alle verzekerden
  • Eigen risico – een bedrag wat je zelf bijdraagt aan zorgkosten
  • Aanvullende verzekering – een optionele verzekering met aanvullende dekking

Je kunt geld terug krijgen van de overheid om de kosten van de verzekering te dekken, zie zorgtoeslag.

Basisverzekering #

(niet langer van toepassing – zie RMO) Dit is de eigenlijke verplichte verzekering en omvat zowat alle zorg die je nodig hebt: ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, psychische zorg, fysiotherapie, medicijnen en hulpmiddelen. Niet alle zorg zit in dit “basispakket” zoals bijvoorbeeld aanvullende fysiotherapie en aanvullende psychologische zorg. Basisverzekeringen kosten rond de 110 euro premie per maand op basis van een wettelijk minimum eigen risico, en deze premie kan lager zijn als je een hoger eigen risico neemt. Ook kan de premie lager zijn als je bijvoorbeeld kiest voor een beperkte lijst met zorgaanbieders: dan kun je in de regel alleen naar de zorgaanbieders die een contract hebben met jouw verzekeraar. Via de zorgtoeslag kun je geld terug krijgen van de overheid voor de betaalde zorgpremie, afhankelijk van je inkomen.

Eigen risico #

(niet langer van toepassing – zie RMO) Van de zorgkosten die je verbruikt – met uitzondering van de huisartsenzorg – moet je zelf jaarlijks 385 euro zelf bijdragen. Dit is een wettelijk vastgesteld bedrag. Je mag ervoor kiezen een hoger eigen risico te nemen, bijvoorbeeld 485 euro. Dit betekent dat van de eerste 385 of 485 euro die je aan zorg gebruikt, je het gehele bedrag zelf betaald zonder aanspraak te kunnen doen op je verzekering.

Aanvullende verzekering #

(gedateerde informatie – per 01-08-22 is geen zorgverzekering meer nodig !) Je kunt ervoor kiezen de basisverzekering uit te breiden met een aanvullend pakket om bijvoorbeeld meer fysiotherapiebehandelingen te krijgen. Vaak is deze zorg niet nodig omdat het al in het basispakket zit, of omdat je er geen gebruik van maakt. Het is niet verplicht om een aanvullend pakket te nemen. Een aanvullend pakket kost afhankelijk van de gekozen inhoud 5 tot 50 euro per maand extra, bovenop de boven genoemde kosten.

Zorgtoeslag #

(niet langer van toepassing – zie RMO) Je komt in aanmerking voor zorgtoeslag als je een lager inkomen hebt – bijvoorbeeld het minimumloon – en zorgverzekering betaald. Hiervoor kun je een aanvraag indienen bij de belastingdienst. Om een aanvraag in te dienen heb je een DigiD nodig.

Machtigen #

(niet langer van toepassing – zie RMO)

Als de taal een barrière vormt om alle zaken rond de zorgverzekering te begrijpen, dan bieden zorgverzekeraars soms de optie aan om iemand te machtigen in verband met Privacywetgeving. Zo is dit bijvoorbeeld bij Zilveren Kruis / Ziezo. Je kunt dan bijvoorbeeld aangeven dat iemand weliswaar niet de medische gegevens mag inzien, maar wel de financiëele gegevens en de persoonlijke adresgegevens om bij betalingen die om wat voor reden ook niet worden afgeschreven tijdig in te grijpen, en waar nodig een betalingsregeling te treffen. Overleg dit met je gast/gastgezin of dit van toepassing is en wellicht handig is.

Voorbeelden #

(niet langer van toepassing – zie RMO)

 

Anna gaat werken. Omdat ze werkt was ze tot 01-08-22 verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Anna sluit een goedkope zorgverzekering af, die kost 111 euro per maand. Daarnaast moet Anna het wettelijk verplichte eigen risico betalen, op jaarbasis 385 euro. Ze betaald dus per maand 111 euro aan zorgverzekering.

Voor dit voorbeeld nemen we niet mee dat Anna het verplichte eigen risico ook – bij sommige verzekeraars – gespreid vooraf kan betalen danwel – bij ander verzekeraars – achteraf gespreid kan betalen.

Anna krijgt net na het afsluiten van de verzekering een ontsteking. Ze bezoekt de huisarts : die is gratis, want ze is via de basisverzekering vergoed voor huisartsenzorg, en gaat niet ten koste van haar eigen risico. De huisarts schrijft haar antibiotica voor die Anna bij een apotheek ophaalt. De antibiotica kosten 80 euro. Deze kosten gaan wel gedeeltelijk van het eigen risico af. De zorgverzekering betaalt hiervan 20 euro, de andere 60 euro moet Anna zelf betalen uit haar eigen risico. Omdat Anna pas net de verzekering heeft is haar eigen risicostand 385 euro. Na betaling van de 60 euro houdt Anna nog 325 euro aan eigen risico over.

Een week later is de ontsteking niet over en moet Anna voor onderzoek naar het ziekenhuis. Ziekenhuiszorg valt ook weliswaar onder de basiszorg, maar het eigen risico niet. De ziekenhuisrekening bedraagt 500 euro, waarvan 150 euro door de zorgverzekering wordt betaald en 350 euro voor het eigen risico is. Omdat Anna nu nog maar 325 euro aan eigen risico over heeft, betaald de ziektekostenverzekering 350 – 325 = 25 euro. De overige 325 euro moet Anna zelf betalen. Daarna is haar eigen risicostand 0 euro, waardoor ze voor de rest van het jaar niets meer aan zorgkosten uit het basispakket hoeft bij te dragen.  

Meer informatie #

NL EN RU UK
Contact