Statuten, gedragscode en beleidsplan

Statuten, gedragscode en beleidsplan

De stichting Samen voor Oekraïne publiceert op deze pagina enkele belangrijke documenten die meer inzicht geven in het doel van de stichting, de eisen die gesteld worden aan haar vrijwilligers, het beleidsplan en het beleid omtrent eventuele klachten.

Bestuur

De bestuursleden, bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris, zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

U vindt de bestuursleden onder : Ons Team.

Statuten

De statuten van de stichting vindt u hier: Statuten-Stichting-Samen-voor-Oekraine

Beleidsplan

In het beleidsplan worden de doelen van de stichting beschreven, hoe wij dit doel bereiken, de middelen (financieel) die wij gebruiken om dit doel te bereiken en de gedragscode voor vrijwilligers. U vindt dit document hier: Beleidsplan Samen voor Oekraine 23 januari 2023

Jaarverslagen

De stichting publiceert jaarlijks voor juni het jaarverslag over het afgelopen jaar. Hierin staat een bestuur verslag en een financieel verslag. U kunt onze jaarverslagen van de stichting downloaden op deze pagina: jaarverslag.

Gedragscode en VOG

Vrijwilligers voor de stichting ondertekenen de volgende gedragscode die u hier kunt downloaden: Gedragscode Stichting Samen voor Oekraïne
Alle bestuursleden van de stichting beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Afhankelijk van de functie van de vrijwilliger – zoals het werken met kwetsbare personen – heeft ook deze een VOG nodig.

Klachten, opmerkingen

U kunt ons met een eventuele klacht bereiken op info@samenvooroekraine.eu. Klachten kunnen gaan over de wijze waarop u bent behandeld, over een gebrek aan informatie en dergelijke. Uw klacht zal door ons worden geregistreerd en door het bestuur in behandeling worden genomen. We streven ernaar om een reactie te geven binnen 2 weken, maar zullen u schriftelijk berichten over de te verwachten periode.

Ook als u een idee, opmerking of verbetering heeft kunt u ons op bovenstaand e-mail adres bereiken. Wij zullen dit dan in het bestuur in overweging nemen.

Chat openen
Contact
Door het versturen van dit formulier stemt u in om uw contactgegevens te delen met ons zodat we u kunnen bereiken. Verder verwijzen we naar de privacy policy op deze website.