Stichting Samen voor Oekraïne

Beuningen, Druten, West Maas en Waal & Wijchen

Elke vorm van hulp maakt het verschil

Tandartszorg

Wat is het ? #

De tandartszorg in de regio voor mensen die onder de richtlijn vallen is sinds 1 juli gekoppeld aan de RMO. Vanuit die regeling bestaat er reguliere gebitszorg voor mensen onder de 18 jaar, en spoedzorg voor mensen boven de 18 jaar.

(Spoed) tandartszorg en kosten #

Wanneer er acute klachten zijn aan het gebit vergoed de RMO regeling een bedrag tot 250 euro voor het doen van een spoedbehandeling aan het gebit. Deze spoedbehandeling kan in principe door iedere tandarts worden uitgevoerd: de kosten voor zover binnen de regeling moeten aan het RMO worden gedeclareerd – dus niet worden voorgeschoten door de gast. Voor bepaalde gemeenten is er een regeling met een specifieke tandarts waar mensen die onder de richtlijn vallen ook gebruik van kunnen maken als ze in particuliere opvang zitten. Let op: dit is niet vanzelfsprekend en verschilt per gemeente – het is bijvoorbeeld ook afhankelijk van het leefgeld dat mensen in particuliere opvang wel ontvangen en in gemeentelijke opvang niet.
Voor mensen zonder BSN nummer geldt dat ze vallen onder het CAK, en dan wordt enkel de tandartszorg uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed – dus niet spoedzorg tot 250 euro.

Mochten de kosten toch niet kunnen worden gedragen of onder de RMO vallen, dan kan vooraf volgens de richtlijn (artikel 11) een verzoek worden ingediend bij de gemeente / burgemeester om deze buitengewone kosten te dekken. Neem daarvoor eerst contact op met de gemeente voordat de behandeling wordt gestart. Bij buitengewone kosten in een spoedgeval kan ook achteraf nog een verzoek worden ingediend. De burgemeester oordeelt vervolgens of deze buitengewone kosten inderdaad (alsnog) worden vergoed.

Druten #

Je kunt bellen met Centrum Mondzorg Druten: 0487-745010  ; kosten tot 250 euro per jaar vallen onder de tandartszorg die vergoed wordt.

Beuningen #

Wanneer er tandartszorg nodig is, staan hieronder de tandartsen waarmee contact kan worden gezocht. Hierbij geldt dat de kosten voor zover ze vallen binnen het pakket van de RMO  – dus spoedzorg voor de tanden vergoed tót 250 euro –  vergoed worden, daarboven/daarbuiten moet je zelf bijdragen in de kosten (let op: als je valt onder het CAK, dus geen BSN nummer hebt dan is dit niet vergoed). Voor het geval je meer moet betalen of de kosten anderszins niet worden vergoed, zie verder ook bovenstaand over artikel 11 van de richtlijn en een verzoek tot vergoeding voor buitengewone kosten bij de burgemeester die je kunt indienen.

Tussen 8.00 -16.30 uur:
Tandarts Dental clinics
Telefoonnummer: +31 (0)24 – 6772212
Adres: Thujapark 7, Beuningen

Tandarts mondzorg Beuningen 
Telefoonnummer: +31 (0)24 6770313
Adres: Alexiastraat 69, Beuningen

Na 16.30 uur en in het weekend is bereikbaar tandarts Spoed Praktijk in Nijmegen, bereikbaar op telefoonnummer: 31 (0)900 8 27 64 56

Meer informatie #

KNMT – hier staat algemene informatie op voor vluchtelingen uit Oekraïne voor tandartszorg

NL EN RU UK
Contact