ANBI formulieren

ANBI status

De Stichting Samen voor Oekraïne beschikt over de ANBI status van de Nederlandse Belastingdienst met ingang van 22 december 2022.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften, periodiek of eenmalig, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting. Alvast bedankt voor uw gift !
Het RSIN nummer van de stichting (deze staat ook in de voettekst) nodig voor uw aangifte is 863876572.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking kunt u onder voorwaarden (zoals het minimale/maximale (drempel)bedrag) aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Wij verwijzen u voor advies door naar uw belastingadviseur.

Periodieke schenking

Hieronder treft u een vooringevuld formulier  aan voor het doen van een periodieke schenking (minimaal 5 jaar) aan onze stichting. Hiervoor geldt als voordeel ten opzichte van de eenmalige schenking geen minimum drempelbedrag. Als u dit formulier invult, ondertekend en aan ons toestuurt zullen wij het verwerken en u een ondertekend exemplaar terugsturen. U kunt het formulier ook downloaden bij de website van de belastingdienst.

Let op: wij vragen u zelf periodiek het juiste bedrag over te schrijven op de door u aangegeven datum, wij kunnen geen herinnering sturen.

Vooringevuld formulier periodieke gift Stichting Samen voor Oekraine

Chat openen
Contact
Door het versturen van dit formulier stemt u in om uw contactgegevens te delen met ons zodat we u kunnen bereiken. Verder verwijzen we naar de privacy policy op deze website.