Missie

Missie

Onze missie is om steun te bieden aan Oekraïense mensen die naar onze regio zijn gevlucht én de mensen die in Oekraïne zijn gebleven.

Wat betreft de eerste groep gaat het erom hen en de gastgezinnen waar ze verblijven te helpen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Veel Oekraïense mensen kiezen ervoor om ook deze winter in Oekraïne te blijven onder steeds moeilijker omstandigheden en toenemende tekorten. Van onze contacten in Oekraïne krijgen we door waar met name behoefte aan bestaat. Onze inzet is erop gericht om donaties in geld en hulpgoederen te vragen en direct naar een lokale stichting in Oekraïne te brengen die ervoor zorgt dat de spullen terecht komen bij diegenen die het het hardst nodig hebben.

Voor dit doel vragen we donaties in geld en goederen, zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte ter plekke.  We onderhouden voor dit doel ook contacten met mensen van lokale Nederlandse stichtingen en lokale overheden. Daarnaast publiceren we over onze activiteiten en benaderen we bedrijven voor donaties.

Onze kracht bestaat uit de korte lijnen en ons regionale netwerk waardoor we zaken snel voor elkaar kunnen krijgen.

Kernpunten van onze stichting

  • In nauwe samenwerking met Oekraïense mensen hier én in Oekraïne
  • Direct inspelend op wat het hardste nodig is
  • Volledig draaiend op vrijwilligers, dus geen overheadkosten maar 100% van de donaties ten gunste van de hulp
  • Kleinschalig, regionaal en gebruikmakend van een groot regionaal netwerk

De stichting beschikt over de ANBI-status van de Nederlandse Belastingdienst waardoor giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, zie hier voor meer informatie en formulieren die u kunt gebruiken.

Chat openen
Contact
Door het versturen van dit formulier stemt u in om uw contactgegevens te delen met ons zodat we u kunnen bereiken. Verder verwijzen we naar de privacy policy op deze website.